binhnonglanh

Bình nóng lạnh Picenza 15L, 20L, 30L, 40L, 50L giá rẻ

Bình nước nóng Picenza

 

Bình nóng lạnh Picenza ngang, có chống giật, van xả cặn, thanh đốt BH vĩnh viễn

Bình nóng lạnh Picenza N15EC
Bình nóng lạnh Picenza N15EC,Máy nước nóng Picenza N15EC,Bình nước nóng Picenza N15EC
Model:N15EC
Dung tích:15L
Giá bán:2.050.000 VND
Bình nóng lạnh Picenza N20EC
Bình nóng lạnh Picenza N20EC,Máy nước nóng Picenza N20EC,Bình nước nóng Picenza N20EC
Model:N20EC
Dung tích:20L
Giá bán:2.150.000 VND
Bình nóng lạnh Picenza N30EC
Bình nóng lạnh Picenza N30EC,Máy nước nóng Picenza N30EC,Bình nước nóng Picenza N30EC
Model:N30EC
Dung tích:30L
Giá bán:2.300.000 VND
 

Bình nóng lạnh Picenza Vuông có chống giật thanh đốt bảo hành vĩnh viễn

Bình nóng lạnh Picenza V15EI
Bình nóng lạnh Picenza V15EI,Máy nước nóng Picenza V15EI,Bình nước nóng Picenza V15EI
Model:V15EI
Dung tích:15L
Giá bán:Liên hệ VND
Bình nóng lạnh Picenza V20EI
Bình nóng lạnh Picenza V20EI,Máy nước nóng Picenza V20EI,Bình nước nóng Picenza V20EI
Model:V20EI
Dung tích:20L
Giá bán:Liên hệ VND
Bình nóng lạnh Picenza V30EI
Bình nóng lạnh Picenza V30EI,Máy nước nóng Picenza V30EI,Bình nước nóng Picenza V30EI
Model:V30EI
Dung tích:30L
Giá bán:Liên hệ VND
Bình nóng lạnh Picenza 15l V15ER
Bình nóng lạnh Picenza 15l V15ER,Máy nước nóng Picenza 15l V15ER,Bình nước nóng Picenza 15l V15ER
Model:15l V15ER
Dung tích:15L
Giá bán:1.850.000 VND
Bình nóng lạnh Picenza 20l V20ER
Bình nóng lạnh Picenza 20l V20ER,Máy nước nóng Picenza 20l V20ER,Bình nước nóng Picenza 20l V20ER
Model:20l V20ER
Dung tích:20L
Giá bán:2.050.000 VND
Bình nóng lạnh Picenza 30l V30ER
Bình nóng lạnh Picenza 30l V30ER,Máy nước nóng Picenza 30l V30ER,Bình nước nóng Picenza 30l V30ER
Model:30l V30ER
Dung tích:30L
Giá bán:2.200.000 VND
 

Bình nóng lạnh Picenza Vuông có chống giật VET

Bình nóng lạnh Picenza 15l V15ET
Bình nóng lạnh Picenza 15l V15ET,Máy nước nóng Picenza 15l V15ET,Bình nước nóng Picenza 15l V15ET
Model:15l V15ET
Dung tích:15L
Giá bán:1.600.000 VND
Bình nóng lạnh Picenza 20l V20ET
Bình nóng lạnh Picenza 20l V20ET,Máy nước nóng Picenza 20l V20ET,Bình nước nóng Picenza 20l V20ET
Model:20l V20ET
Dung tích:20L
Giá bán:1.750.000 VND
Bình nóng lạnh Picenza 30l V30ET
Bình nóng lạnh Picenza 30l V30ET,Máy nước nóng Picenza 30l V30ET,Bình nước nóng Picenza 30l V30ET
Model:30l V30ET
Dung tích:30L
Giá bán:1.950.000 VND
 

Bình nóng lạnh Picenza bình ngang, có chống giật, van xả cặn

Bình nóng lạnh Picenza N15EW
Bình nóng lạnh Picenza N15EW,Máy nước nóng Picenza N15EW,Bình nước nóng Picenza N15EW
Model:N15EW
Dung tích:15L
Giá bán:1.800.000 VND
Bình nóng lạnh Picenza N20EW
Bình nóng lạnh Picenza N20EW,Máy nước nóng Picenza N20EW,Bình nước nóng Picenza N20EW
Model:N20EW
Dung tích:20L
Giá bán:1.900.000 VND
Bình nóng lạnh Picenza N30EW
Bình nóng lạnh Picenza N30EW,Máy nước nóng Picenza N30EW,Bình nước nóng Picenza N30EW
Model:N30EW
Dung tích:30L
Giá bán:2.050.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Bình Ariston Pro 30L(BH 7 năm) có bộ chống giật

Bình nóng lạnh Ferroli

Bình nóng lạnh Picenza