binhnonglanh

Bình nóng lạnh Rossi 15L, 20L, 30L, 40L, 50L giá rẻ

Bình nước nóng Rossi

 

Bình nóng lạnh Rossi

Bình nóng lạnh Rossi 15L R15DI
Bình nóng lạnh Rossi 15L R15DI,Máy nước nóng Rossi 15L R15DI,Bình nước nóng Rossi 15L R15DI
Model:R15DI
Dung tích:15L
Giá bán:1.550.000 VND
Bình nóng lạnh Rossi 20L R20DI
Bình nóng lạnh Rossi 20L R20DI,Máy nước nóng Rossi 20L R20DI,Bình nước nóng Rossi 20L R20DI
Model:R20DI
Dung tích:20L
Giá bán:1.650.000 VND
Bình nóng lạnh Rossi 30L R30DI
Bình nóng lạnh Rossi 30L R30DI,Máy nước nóng Rossi 30L R30DI,Bình nước nóng Rossi 30L R30DI
Model:R30DI
Dung tích:30L
Giá bán:1.800.000 VND
Bình nóng lạnh Rossi 15L R15TI
Bình nóng lạnh Rossi 15L R15TI,Máy nước nóng Rossi 15L R15TI,Bình nước nóng Rossi 15L R15TI
Model:R15TI
Dung tích:15L
Giá bán:1.300.000 VND
Bình nóng lạnh Rossi 20L R20TI
Bình nóng lạnh Rossi 20L R20TI,Máy nước nóng Rossi 20L R20TI,Bình nước nóng Rossi 20L R20TI
Model:R20TI
Dung tích:20L
Giá bán:1.400.000 VND
Bình nóng lạnh Rossi 30L R30TI
Bình nóng lạnh Rossi 30L R30TI,Máy nước nóng Rossi 30L R30TI,Bình nước nóng Rossi 30L R30TI
Model:R30TI
Dung tích:30L
Giá bán:1.550.000 VND
Bình nóng lạnh Rossi 15L RA15QS
Bình nóng lạnh Rossi 15L RA15QS,Máy nước nóng Rossi 15L RA15QS,Bình nước nóng Rossi 15L RA15QS
Model:RA15QS
Dung tích:15L
Giá bán:1.550.000 VND
Bình nóng lạnh Rossi 20L RA20QS
Bình nóng lạnh Rossi 20L RA20QS,Máy nước nóng Rossi 20L RA20QS,Bình nước nóng Rossi 20L RA20QS
Model:RA20QS
Dung tích:20L
Giá bán:1.650.000 VND
Bình nóng lạnh Rossi 30L RA30QS
Bình nóng lạnh Rossi 30L RA30QS,Máy nước nóng Rossi 30L RA30QS,Bình nước nóng Rossi 30L RA30QS
Model:RA30QS
Dung tích:30L
Giá bán:1.750.000 VND
Bình nóng lạnh Rossi 15L RA15SL
Bình nóng lạnh Rossi 15L RA15SL,Máy nước nóng Rossi 15L RA15SL,Bình nước nóng Rossi 15L RA15SL
Model:RA15SL
Dung tích:15L
Giá bán:1.300.000 VND
Bình nóng lạnh Rossi 20L R20SL
Bình nóng lạnh Rossi 20L R20SL,Máy nước nóng Rossi 20L R20SL,Bình nước nóng Rossi 20L R20SL
Model:R20SL
Dung tích:20L
Giá bán:1.400.000 VND
Bình nóng lạnh Rossi 30L R30SL
Bình nóng lạnh Rossi 30L R30SL,Máy nước nóng Rossi 30L R30SL,Bình nước nóng Rossi 30L R30SL
Model:R30SL
Dung tích:30L
Giá bán:1.550.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Bình Ariston Pro 30L(BH 7 năm) có bộ chống giật

Bình nóng lạnh Ferroli

Bình nóng lạnh Picenza