binhnonglanh

Bình nóng lạnh do Malaysia sản xuất

Từ khóa: Bình nước nóng Malaysia , Bình nóng lạnh Malaysia , Máy nước nóng Malaysia

Bình nóng lạnh kangaroo 22L KG64
Model:22L KG64
Dung tích: 22L
Giá bán:2.900.000 VND
Bình nóng lạnh kangaroo 32L KG64
Model:32L KG64
Dung tích: 32L
Giá bán:3.500.000 VND
Bình nước nóng Jatec IM 9EP - Made in Malaysia
Model:IM 9EP
Dung tích: Trực tiếp
Giá bán:3.500.000 VND
Bình nước nóng Jatec IM 9E - Made in Malaysia
Model:IM 9E
Dung tích: Trực tiếp
Giá bán:2.600.000 VND
Bình nước nóng Jatec X3, X5-E ( Rửa bát)
Model:IM 9E
Dung tích: Trực tiếp
Giá bán:2.100.000 VND
Bình nước nóng Malaysia , Bình nóng lạnh Malaysia , Máy nước nóng Malaysia
Sản phẩm mới nhất

Bình Ariston Pro 30L(BH 7 năm) có bộ chống giật

Bình nóng lạnh Ferroli

Bình nóng lạnh Picenza